ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ C4B

Η πρωτογενής παραγωγή στη γεωργία και τη δασοκομία αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ευρωπαϊκής κυκλικής βιοοικονομίας. Ωστόσο, η συμμετοχή των πρωτογενών παραγωγών στην κυκλική οικονομία βιολογικής βάσης εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και τα οφέλη στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κατανέμονται δίκαια κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, εις βάρος των πρωτογενών παραγωγών. Ως εκ τούτου, απαιτούνται δίκαια και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούν ευκαιρίες για αγροτική επιχειρηματικότητα και αναπτύσσουν νέες μορφές επιτυχημένων αγροτικών επιχειρήσεων.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα C4B θα σχεδιαστούν για να εξισορροπήσουν το μερίδιο ισχύος και κερδών σε νέες αλυσίδες αξίας βιολογικής βάσης, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων και η οικονομική βιωσιμότητά τους και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ γεωργών, δασοκόμων και βιομηχανίας.

Ανακάλυψε περισσότερα chevron_right

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ


11
Συνεργάτες

6
Χώρες

48
Μήνες

4
M€ Προϋπολογισμός

News & Events

bookmark 01/01/2025
push_pin Bonn, GE

2025 Bonn: EAAE conference

bookmark 05/11/2024
push_pin Rimini, Italy

Ecomondo 2024

bookmark 03/10/2024
push_pin Bologna, Italy

IFIB 2024

Γνωρίστε το Κονσόρτσιο C4B

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα ταχυδρομικά μας κουτιά είναι πάντα χαρούμενα να λαμβάνουν ερωτήσεις και προτάσεις συνεργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Funded by the European Union

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χορήγησης Αριθ. 101135323. Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι ωστόσο μόνο αυτές του συγγραφέα(ων) και δεν αναγκαία αντανακλούν αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΡΕΑ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή που χορηγεί μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.